“Chúng ta không luộc được rau” phải không em?

Chúng ta không luộc được đâu..mớ rau không là của nhau… dẫu cho mớ rau đầy sâu

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *